Fotografie z 3. ročníku jihlavského kuličkového turnaje

Foto1 - hráli jsme i v dešti,
foto2,
foto3,
foto4 - Jakub Částka a Jan Ondrák,
foto5 - hráče nezastavila ani přes vymetání koštětem neustále se tvořící louže,
foto6 - některé hráčky (Daniela Bromová) měly vlastní zahřívací tým :-),
foto7 - stupně vítězů děti: nahoře vítěz Jakub Částka, uprostřed vlevo je druhý Tomáš Paulec, napravo třetí Matouš Brožek a dole nejmladší účastník David Kosík,
foto8 - stupně vítezů dospělých: vlevo vítěz Radek Rychnovský, uprostřed druhá Daniela Bromová a vpravo třetí Zdeněk Sedláček.

Zpět